ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Proje Hesap Grubu

SORGU TABLOSU : LedgerProjectAccountGroup
HASH DEĞERİ : 1698630966895080000L
SINIF : com.gtech.erp.ledger.wp.WPLedgerProjectAccountGroup
VERİ SINIFI : LedgerProjectAccountGroup
TABLO : E_PROJACCOUNTGRP