ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Vardiya Dönemi

SORGU TABLOSU : HrWorkSchedulePeriod
HASH DEĞERİ : -4781563275091400000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.client.wp.WPHrWorkSchedulePeriod
VERİ SINIFI : HrWorkSchedulePeriod
TABLO : HR_WORKSCHEDULEPERIOD