ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Doktor Görevi

SORGU TABLOSU : GenCodeDoctorDuty
HASH DEĞERİ : 8764564453658590000L
SINIF : com.gtech.prj.biem.wps.ServerWPGenCodeDoctorDuty
VERİ SINIFI : GenericEditorCode
TABLO : C_MISCEDITCODE