ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Proje Muhasebe Bütçesi Planı

SORGU TABLOSU : LedgerProjectLedgerBudgetSheet
HASH DEĞERİ : 5893601675821470000L
SINIF : com.gtech.erp.ledger.wp.WPLedgerProjectLedgerBudgetSheet
VERİ SINIFI : LedgerProjectLedgerBudgetSheet
TABLO : E_BUDGETSHEET