ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Finansal Mutabakat Gönderimi

SORGU TABLOSU : FinMonetaryItemSettlement
HASH DEĞERİ : -4199259981936270000L
SINIF : com.gtech.erp.deposit.wp.WPFinMonetaryItemSettlement
VERİ SINIFI : FinMonetaryItemSettlement
TABLO : F_FINACCOUNTRECONENTRY