ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Malzeme Ambar Son Toplamı

SORGU TABLOSU : StockItemContainerRunTotalLast
HASH DEĞERİ : -4835663274536550000L
SINIF : com.gtech.erp.inventory.wp.WPStockItemContainerRunTotalLast
VERİ SINIFI : StockItemContainerRunTotalLast
TABLO :