ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Beyanname Formu - KDV Beyannamesi 1

SORGU TABLOSU : LedgerGlFormDataVat1
HASH DEĞERİ : 4325518993226240000L
SINIF : com.gtech.erp.ledger.wp.WPLedgerGlFormDataVat1
VERİ SINIFI : LedgerGlFormData
TABLO : E_GLFORMDATA