ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Ürün/Hizmet Kalite Grupları

SORGU TABLOSU : GenCodeStockItemQuality
HASH DEĞERİ : -7446893030338170000L
SINIF : com.gtech.erp.inventory.wp.WPGenCodeStockItemQuality
VERİ SINIFI : GenericEditorCode
TABLO : C_MISCEDITCODE