ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Süreç İz Kaydı

SORGU TABLOSU : JbpmProcessLogEntry
HASH DEĞERİ : 3655904215304800000L
SINIF : com.gtech.process.ui.wp.WPJbpmProcessLogEntry
VERİ SINIFI : JbpmProcessLogEntry
TABLO : JBPM5_PROCESSLOG