ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Talep Satırı

SORGU TABLOSU : ContactTransactionEntry
HASH DEĞERİ : 3296849486029950000L
SINIF : com.gtech.prj.biem.wp.WPContactTransactionEntry
VERİ SINIFI : ContactTransactionEntry
TABLO : P_CONTACTXENTRY