ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

eCTD Dosya Bağlantısı

SORGU TABLOSU : CtdFile
HASH DEĞERİ : -4456153349075230000L
SINIF : com.gtech.prj.medlicense.wp.WPCtdFile
VERİ SINIFI : CtdFile
TABLO : P_MEDLICFILE