ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Evrak Erişim İz Kaydı

SORGU TABLOSU : EbysDocumentRemoteAccessLog
HASH DEĞERİ : -7746387008523580000L
SINIF : com.gtech.erp.ebys.wps.ServerWPEbysDocumentRemoteAccessLog
VERİ SINIFI : EbysDocumentRemoteAccessLog
TABLO : DMS_DOCREMACCLOG