ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Doktor Ziyaret Planı

SORGU TABLOSU : WorkPlanDoctor
HASH DEĞERİ : 2021469472787110000L
SINIF : com.gtech.prj.biem.wp.WPWorkPlanDoctor
VERİ SINIFI : WorkPlanDoctor
TABLO : P_WORKPLANDOC