ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

İş Emri Tamamlama

SORGU TABLOSU : ProductionRun
HASH DEĞERİ : -2304779667357480000L
SINIF : com.gtech.erp.production.wp.WPProductionRun
VERİ SINIFI : ProductionRun
TABLO : P_RUN