ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Ambar

SORGU TABLOSU : Facility
HASH DEĞERİ : 60966854043525500L
SINIF : com.gtech.erp.inventory.wp.WPFacility
VERİ SINIFI : Facility
TABLO : I_FACILITY