ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Birim Tanımı

SORGU TABLOSU : UnitOfMeasure
HASH DEĞERİ : -5465739505497110000L
SINIF : com.gtech.relax.crmbase.wps.ServerWPUnitOfMeasure
VERİ SINIFI : UnitOfMeasure
TABLO : G_UOM