ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Bordro Personel Hesaplama Tanımı

SORGU TABLOSU : PrPayrollPersonnelCalcParamAsg
HASH DEĞERİ : -8178703711612250000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.client.wp.WPPrPayrollPersonnelCalcParamAsg
VERİ SINIFI : PrPayrollPersonnelCalcParamAsg
TABLO : HR_PERSONNELASGCALC