ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Dosya İşlem Kategorisi

SORGU TABLOSU : CategoryFileTransType
HASH DEĞERİ : -3153344517432880000L
SINIF : com.gtech.fs.wps.ServerWPCategoryFileTransType
VERİ SINIFI : GenericCategory
TABLO : C_MISCEDITCAT