ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

KDV Oran Tanımı

SORGU TABLOSU : VatRateDefinition
HASH DEĞERİ : -5546438977131340000L
SINIF : com.gtech.erp.base.wps.ServerWPVatRateDefinition
VERİ SINIFI : VatRateDefinition
TABLO : G_VATRATE