ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

SGK Bildirgesi

SORGU TABLOSU : PrSocialSecurityWsVoucher
HASH DEĞERİ : -6415142515287770000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.client.wp.WPPrSocialSecurityWsVoucher
VERİ SINIFI : PrSocialSecurityWsVoucher
TABLO : HR_SSWSVOUCHER