ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Evrensel Kod

SORGU TABLOSU : GlobalCodeDefinition
HASH DEĞERİ : 424427508094027000L
SINIF : com.gtech.relax.crmbase.wps.ServerWPGlobalCodeDefinition
VERİ SINIFI : GlobalCodeDefinition
TABLO : G_GLOBALCODE