ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Hastane Tipi

SORGU TABLOSU : GenCodeHospType
HASH DEĞERİ : 3287484576324370000L
SINIF : com.gtech.prj.biem.wps.ServerWPGenCodeHospType
VERİ SINIFI : GenericEditorCode
TABLO : C_MISCEDITCODE