ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Günlük Vardiya Tanımı

SORGU TABLOSU : HrDailyWorkSchedule
HASH DEĞERİ : -6603054382594040000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.client.wp.WPHrDailyWorkSchedule
VERİ SINIFI : HrDailyWorkSchedule
TABLO : HR_DAILYWORKSCHEDULE