ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Hatırlatma

SORGU TABLOSU : ReminderForDataObject
HASH DEĞERİ : 2359870093395270000L
SINIF : com.gtech.workbench.global.WPReminderForDataObject
VERİ SINIFI : ReminderForDataObject
TABLO : G_REMINDERS