ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Personel Puantaj Detayı

SORGU TABLOSU : PrPayrollVoucherInfo
HASH DEĞERİ : 6395196268156810000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.wps.ServerWPPrPayrollVoucherInfo
VERİ SINIFI : PrPayrollVoucherInfo
TABLO : HR_PAYROLLVOUCHERINFO