ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Çalışma Raporu Siparişi

SORGU TABLOSU : WorkReportOrder
HASH DEĞERİ : -3851941022083190000L
SINIF : com.gtech.prj.biem.wp.WPWorkReportOrder
VERİ SINIFI : WorkReportOrder
TABLO : P_WORKREPORDER