ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Finansal Hesap Koşan Günlük Toplamı

SORGU TABLOSU : FinMonetaryItemCurrDateRunTotal
HASH DEĞERİ : -3227301171888300000L
SINIF : com.gtech.erp.deposit.wp.WPFinMonetaryItemCurrDateRunTotal
VERİ SINIFI : FinMonetaryItemCurrDateRunTotal
TABLO : F_MONETARYITEMRUNTOT