ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Amortisman Tablo Satırı

SORGU TABLOSU : DepreciationPeriodYear
HASH DEĞERİ : -5642661197767530000L
SINIF : com.gtech.erp.asset.wps.ServerWPDepreciationPeriodYear
VERİ SINIFI : DepreciationPeriodYear
TABLO : L_DEPRECIATIONTABLE