ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Harcırah Vergi Tarifesi

SORGU TABLOSU : PrLegalAllowanceTaxTariff
HASH DEĞERİ : -5518686961526360000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.wps.ServerWPPrLegalAllowanceTaxTariff
VERİ SINIFI : PrLegalAllowanceTaxTariff
TABLO : HR_PRLEGALALWTARIFF