ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Sözleşme Durumu

SORGU TABLOSU : FinContractStatus
HASH DEĞERİ : 7275529797611660000L
SINIF : com.gtech.erp.deposit.wp.WPFinContractStatus
VERİ SINIFI : FinContractStatus
TABLO : F_CONTRACTSTATUS