ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Servis İş Emri Satırı

SORGU TABLOSU : ServiceOrderLine
HASH DEĞERİ : 2254616873600040000L
SINIF : com.gtech.erp.asset.wp.WPServiceOrderLine
VERİ SINIFI : ServiceOrderLine
TABLO : L_SRVORDERLINE