ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

E-Posta Gönderimi

SORGU TABLOSU : PostingBatchEMail
HASH DEĞERİ : -6122388963479340000L
SINIF : com.gtech.bs.post.wp.WPPostingBatchEMail
VERİ SINIFI : PostingBatch
TABLO : C_NPOSTBATCH