ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Fatura Muhasebe Dönem Dağıtım Satırı

SORGU TABLOSU : LedgerDistributionForInvoiceLine
HASH DEĞERİ : 5076344558096180000L
SINIF : com.gtech.erp.logistics.wps.ServerWPLedgerDistributionForInvoiceLine
VERİ SINIFI : LedgerDistributionForInvoiceLine
TABLO : L_INVOICELEDGERDISTLINE