ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

EBYS Vekalet Kaydı

SORGU TABLOSU : EbysPersonnelProxy
HASH DEĞERİ : -2253361721864390000L
SINIF : com.gtech.erp.ebys.wp.WPEbysPersonnelProxy
VERİ SINIFI : EbysPersonnelProxy
TABLO : DMS_PERSONNELPROXY