ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Personel Pozisyon Grubu

SORGU TABLOSU : HrPositionGroup
HASH DEĞERİ : 8161012274651940000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.wps.ServerWPHrPositionGroup
VERİ SINIFI : HrPositionGroup
TABLO : HR_POSITIONGRP