ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Belge Türü Çıkarım Tanımı

SORGU TABLOSU : LedgerDocTypeFromAccountRule
HASH DEĞERİ : 5002853466749410000L
SINIF : com.gtech.erp.ledger.wps.ServerWPLedgerDocTypeFromAccountRule
VERİ SINIFI : LedgerDocTypeFromAccountRule
TABLO : E_GLDOCTYPERULE