ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

KDV Tevkifat Tanımı

SORGU TABLOSU : VatWitholdingDefinition
HASH DEĞERİ : 2199160306164530000L
SINIF : com.gtech.erp.base.wps.ServerWPVatWitholdingDefinition
VERİ SINIFI : VatWitholdingDefinition
TABLO : G_VATWITHOLD