ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Maliyet Döneminde Yükleme

SORGU TABLOSU : CostAccountDistExecution
HASH DEĞERİ : 7695394837465420000L
SINIF : com.gtech.erp.production.wp.WPCostAccountDistExecution
VERİ SINIFI : CostAccountDistExecution
TABLO : P_CCDISTEXEC