ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

EBYS Kod Tanımları

SORGU TABLOSU : EbysEditorCode
HASH DEĞERİ : 6910759016332230000L
SINIF : com.gtech.erp.ebys.wp.WPEbysEditorCode
VERİ SINIFI : EbysEditorCode
TABLO : DMS_MISCEDITCODE