ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

İşlem Merkezi Rolü - Rapor

SORGU TABLOSU : ProductionWorkCenterRoleReport
HASH DEĞERİ : -7568821577532430000L
SINIF : com.gtech.erp.production.wp.WPProductionWorkCenterRoleReport
VERİ SINIFI : ProductionWorkCenterRole
TABLO : P_WORKCENTERCAT