ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Maliyet Güncelleme Türü

SORGU TABLOSU : LandingCostType
HASH DEĞERİ : -3912876012186110000L
SINIF : com.gtech.erp.logistics.wp.WPLandingCostType
VERİ SINIFI : LandingCostType
TABLO : L_LANDCOSTTYPE