ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

E-Fatura Oluşturma Betiği

SORGU TABLOSU : EInvoiceGenScript
HASH DEĞERİ : 3174508884752370000L
SINIF : com.gtech.erp.efatura.wps.ServerWPEInvoiceGenScript
VERİ SINIFI : EInvoiceGenScript
TABLO : EF_GENSCRIPT