ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Proje Muhasebe Bütçe Satırı

SORGU TABLOSU : LedgerProjectLedgerBudgetLine
HASH DEĞERİ : -8270603801547990000L
SINIF : com.gtech.erp.ledger.wp.WPLedgerProjectLedgerBudgetLine
VERİ SINIFI : LedgerProjectLedgerBudgetLine
TABLO : E_BUDGETLINE