ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Çalışma Planı

SORGU TABLOSU : WorkPlan
HASH DEĞERİ : -2836672004773280000L
SINIF : com.gtech.prj.biem.wp.WPWorkPlan
VERİ SINIFI : WorkPlan
TABLO : P_WORKPLAN