ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

İş Emri Personle Rolü

SORGU TABLOSU : ServiceOrderRole
HASH DEĞERİ : 6324080696297620000L
SINIF : com.gtech.erp.asset.wp.WPServiceOrderRole
VERİ SINIFI : ServiceOrderRole
TABLO : L_SRVORDERROLE