ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Süreç Yayınlaması

SORGU TABLOSU : JbpmProcessDeployment
HASH DEĞERİ : 6431257293563620000L
SINIF : com.gtech.process.ui.wp.WPJbpmProcessDeployment
VERİ SINIFI : JbpmProcessDeployment
TABLO : JBPM5_PROCESSDEPLOY