ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Bordro Teşvik Satırı

SORGU TABLOSU : PrPayrollIncentiveLine
HASH DEĞERİ : 7165808520793870000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.wps.ServerWPPrPayrollIncentiveLine
VERİ SINIFI : PrPayrollIncentiveLine
TABLO : HR_PRINCENTIVELINE