ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

EBYS Evrak İlgilisi

SORGU TABLOSU : EbysDocumentContact
HASH DEĞERİ : -2772785179113250000L
SINIF : com.gtech.erp.ebys.wp.WPEbysDocumentContact
VERİ SINIFI : EbysDocumentContact
TABLO : DMS_DOCUMENTCONTACT