ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Kur Değeri

SORGU TABLOSU : CurrencyExchangeRate
HASH DEĞERİ : 3841092331182950000L
SINIF : com.gtech.erp.base.wp.WPCurrencyExchangeRate
VERİ SINIFI : CurrencyExchangeRate
TABLO : F_CURRENCYXCHANGE