ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Masraf Merkezi Türü

SORGU TABLOSU : CostCenterAccountType
HASH DEĞERİ : 6346173599452370000L
SINIF : com.gtech.erp.ledger.wp.WPCostCenterAccountType
VERİ SINIFI : CostCenterAccountType
TABLO : E_CCTYPE